بالابر آکاردوئونی

بالابر متحرک آکاردوئونی از انواع بالابر متحرک است.

در بالابر آکاردئوتی دکل بصورت آکاردئونی ، زیر محل استقرار نفر جمع میشود.

 

 

Posted on