برقو دستی

برقو دستی

از انواع  برقو که بانیروی دست کار می‌کند.

قسمت سر این برقو مخروطی است تا بتوانند آن را به سادگی به داخل سوراخ بفرستند..

برای برقو کاری‌هایی که نیاز به دقت بالایی دارند از برقو دستی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

Posted on