کامپکتور زباله

کامپکتور شوتینگ زباله نوعی کامپکتور برای فشرده سازی زباله جمع اوری شده در سیستم شوتینگ ساختمان می باشد.

دستگاه کمپکتور زباله یک سیستم اتوماتیک است که همه مراحل را به صورت خودکار انجام می‌دهد و نیازی به اپراتور ندارد.

در ساختمان‌ها و مجتمع‌‌هایی که دارای تعداد طبقات زیادی هستند، حجم زباله زیادی نیز تولید می‌کنند.  به منظور کاهش این حجم، دستگاه کمپکتور زباله‌‌‌های داخل مخزن را فشرده می‌کند.

این دستگاه قادر است حجم زباله‌‌‌های داخل مخزن را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

Posted on