کامپکتور قورباغه ای

کمپکتور کانگورویی / کامپکتور پرشی

کمپکتور قورباغه ای از انواع دستگاه کمپکتور زمین است .

با حرکت پرشی و صربه کوبش را انجام‌میدهد. اصولا این نوع محصول در محیط هایی با فضای کم و محدود مانند تعمیرات آسفالت، پی ریزی ساختمان، کار حفاری و غیره استفاده می شود.

مناسب فصاهای کوچک که محدودیت مانور وجود دارد.

 

 

 

Posted on