بالابر کشوئی

بالابر متحرک کشویی ، نردبان کشویی

از انواع بالابر متحرک که دکل آن  به شکل نردبان که بصورت کشویی جمع میشود.

دارای سیستم وینتج گیربکس دستی است. این دستگاه مجهز چرخ و جک های استقرار برای جلوگیری از هر گونه لرزش و سیستم ضد سقوط (پاراشوت) می باشد.

نردبان کشویی دارای چرخ است و هم به صورت یدک و هم دستی جابجا میشود..

ظرفیت مجاز نردبان کشویی 130 کیلوگرم می باشد. ارتفاع کاری این دستگاه تا ۲۰ متر است .

دستگاه می تواند توسط یک یا دو نفر به سرعت و در زمان کوتاه استقرار یابد.

Posted on