جک‌پالت دستی

جک پالت دستی وسیله ای است  جهت جابه جای و حمل کالا در کارگاه و انبار ها در مسیر کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع جک پالت دستی

جک پالت کوتاه ، جک پالت بلند ، جک پالت قیچی ، جک پالت باسکول دار ، جک پالت رول گیر

Posted on