دتکتور حرارتی خطی

کابل اِل اِچ دی (LHD)

linear heat detectio

سیم تشخیص خطی یا کابل تشخیص حرارت خطی.

تشخیص حرارت خطی  که با عنوان یک روش رایج برای تشخیص آتش است. در این روش می‌توان آتش را در هر جایی در مسیر کابل تشخیص داد و این مسیر می‌تواند بیش از یک کیلومتر باشد. تشخیص حرارت خطی یک نوع خطی از تشخیص حرارت با دمای ثابت است که در محیط‌های تجاری و صنعتی رایج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع دتکتور خطی

دتکتور حرارتی خطی دیجیتال

دتکتور حرارتی خطی آنالوگ

 

Posted on