پلنوم

پلنیوم Plenum

فضای خالی بالای سقف یا زیر کفپوش است که نقش کانال چرخش هوا را دارد و به گرمایش و سرمایش اتاق‌ها کمک می‌کند.

Posted on