تراز لیزری چرخشی

انواع مختلف  تراز لیزری که قابلیت نصب روی  سه پایه‌ی را دارد  و مورد استفاده قرار میگیرد. تراز لیزری چرخشی  بصورت دستی و یا با موتور الکتریکی قابلیت چرخش به هر جهت را دارد.

Posted on