پیچ و مهره چپ‌گرد

پیچ و مهره  چپ گرد

پیچ چپ گرد

به پیچ‌هایی اطلاق می‌شود که برای بستن پیچ، آن را از راست به چپ می‌چرخانیم. چپ گرد بودن تنها به نحوه باز کردن و بستن پیچ‌ها اشاره دارد

مهره چپ گرد

مهره چپ گرد مهره‌ای است که برای بستن آن باید آن را از راست به چپ یعنی در خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانیم. درحالی که مهره راست گرد در جهت چرخش عقربه‌های ساعت بسته می‌شود و اگر خلاف جهت آن چرخانده شود، پیچ هرز شده و آسیب می‌بیند.

کاربرد پیچ و مهره چپ‌گرد

در تجهیزاتی که با سرعت بالا به سمت چپ در حرکتند، در صورت استفاده از پیچ و مهره  راستگرد، امکان شل شدن و باز شدن پیچ بسیار زیاد است و احتماد خطر دارد.

برای ایجاد اتصالات در چنین وسایلی از پیچ و مهر های چپ گرد استفاده می شود. با این کار نه تنها حرکات گردشی دستگاه باعث شل شدن پیچ نمی شود بلکه پیچ سفت تر هم می شود.

مثل رکاب  دوچرخه با رکاب زدن دوچرخه سوار ، پدال سمت راست همواره در جهت عقربه های ساعت (به سمت راست) می چرخد. اما پدال سمت چپ در خلاف این جهت حرکت می کند. چنانچه برای هر دو پدال از یک نوع پیچ راستگرد یا چپ گرد استفاده شود، بعد از طی مسافتی کوتاه یکی از پدال ها شل می شود.

تشخیص پیچ و مهره راستگرد و‌چپ‌گرد

برای تشخیص چپ گرد یا راست گرد بودن یک پیچ به چند روش می‌توان عمل کرد. اولین راه تشخیص پیچ راست گرد و چپ گرد از یکدیگر، علامتی است که بر روی آن‌ها زده شده است. این علامت را معمولا به دو روش بر روی پیچ‌ها می‌زنند. اولین روش یک علامت فلش است که جهت چرخاندن پیچ را برای بستن آن نشان می‌دهد. اگر سر فلش در جهت چرخش عقربه‌های ساعت بود یعنی پیچ راستگرد است و اگر در خلاف جهت عقربه های ساعت کشیده شده بود، به معنای چپ گرد بودن آن است. گاهی هم برای نشان دادن نوع پیچ از حروف انگلیسی استفاده می‌شود. پیچ راستگرد را با علامت RH و پیچ چپ گرد را با علامت LH نشان می‌دهند.

 

Posted on