سیم خاردار

سیم خاردار  یک رشته مفتول گالوانیزه می باشد که در مسیر طول به  مفتول های تیز خاردار مسلح شده است. یکی از محصولات پرکاربرد در حصارکشی های امنیتی بوده که در قسمت بالا ی دیوار یا مرکزی توری حصاری اجرا می گردد. این محصول در دو نوع خطی و حلقوی تولید و روانه بازار مصرف می گردد.

Posted on