تی بی ام

TBM / مول / Mole / Tunnel Boring Machine

دستگاه حفاری افقی در زمین ، دستگاهی است که برای حفاری تونل‌ ها از آن استفاده می‌گردد. این دستگاه با استفاده از یک سطح مقطع مدور، قادر است در قشرهای خاکی و سنگی زمین حفاری کند. این نوع از ماشین‌آلات توانایی ایجاد حفره در هر نوع زمینی، از سنگ سخت گرفته تا ماسه را دارد.

قطر تونل‌هایی که این دستگاه ایجاد می‌کند در محدوده یک متر با استفاده از میکرو-تی‌بی‌ام‌  تا نزدیکی ۱۶ متر قرار دارند.

 

Posted on