هیت سینک آبی

هیت سینک آبی از انواع هیت سینک می باشد ،که  آب به عنوان ماده خنک‌کننده استفاده می‌شود.

Posted on