خط لوله

خط لوله انتقال

سیستم لوله کشی افقی  که جهت انتقال سیالات مثل نفت ، گاز ، آب و… در مسافت های طولانی از یک نقطه به نقطه دیگر و اغلب زیر زمین ، اجرا میشود.

 

Posted on