ماده 10 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ماده 10 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

Posted on