گواهی عدم خلاف ساختمان

از انواع گواهی ساختمان ، گواهی عدم خلاف ساختمان را زمانی اخذ می کنند که هنوز عملیات اجرایی ساختمان به پایان نرسیده است.
حین عملیات ساختمانی بنابر درخواست مالک یا سازنده ملک مورد نظر صادر می گردد. و مراحلی را که تا زمان تقاضا انجام گرفته است را مورد بررسی قرار می دهند.اگر عملیات ساخت تا زمان تقاضا براساس ضوابط شهرداری انجام گرفته باشد. گواهی عدم خلاف تا آن مرحله صادر می گردد.
شهرداری با رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، در طول مدت ساخت تا سه بار می‌تواند با تائید مامور بازدید آنرا صادر کند.

از مهم‌ترین دلایل دریافت گواهی عدم خلافی :

  • دریافت تسهیلات بانکی برای ساختمان .
  • برای پیش فروش و معاملات در حین ساخت، یعنی اگر فردی به عنوان خریدار ملک در حال ساخت  است، این گواهی باعث می‌شود که خریدار نسبت به رعایت ضوابط شهرداری و نکات فنی اطمینان داشته باشد.
  • اطمینان از عدم تخلفات ناخواسته در عملیات ساخت. گاهی اشتباه غیر عمد که به چشم نمی آید باعث بروز تخلفات جدی میگردد.

برای دریافت گواهی عدم خلاف ، تمامی مفاد پروانه و موارد ذکر شده در آن ازقبیل متراژ ، عرصه و اعیان باید انجام شود و بنا باید طبق نقشه‌های سازه و معماری تایید شده توسط شهرداری و مندرجات پروانه ساختمانی و با رعایت کامل کلیه ضوابط مقررات ملی ساختمان و زیرنظر مهندس ناظر و توسط مهندسان مجری احداث شود.
در صورت بروز هر گونه خلافی پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد.

تفاوت گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار

گواهی عدم خلاف ساختمان با گواهی پایان کار ساختمان کاملا متفاوت است. گواهی عدم خلاف در حین عملیات ساخت و گواهی پایان کار فقط پس خاتمه عملیات ساخت صادر میگردد.

Posted on