مهره خروسکی

wing nut

از انواع مهره.
مهره های خروسکی دارای دو زایده بالا آمده با لبه نرم هستند که براحتی می توان با دست ، قسمت سوراخ مهره را روی پیچ گذاشت و با دست آنرا به سرعت حول پیچ چرخاند . باز کردن آن نیز اگر زیاد سفت نشده باشد و یا پیچ زنک نزده باشد کار آسانی است . اکثر پیچ های خروسکی آبکاری شده و سفید هستند.

مهره خروسکی

Posted on