پی

پایه / footing

بزرگ شدن انتهای پایین دیوار یا ستون فلزی یا ستون بتنی  سازه را که بار و نیرو های وارده  را به زمین انتقال می دهد .
پی یکی از اجزا فونداسیون می باشد. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد. و محاسبه میگردد.
پی یک کلمه پارسی است. و به تعبیری همان پایه است.
اغلب افراد حتی برخی مهندسین  پی و فونداسیون را یکی می دانند.

انواع پی به لحاظ مصالح پی آجری ، پی شفته ای ، پی سنگی ، پی چوبی ، پی بتنی ، پی فلزی
امروزه به دلیل صرفه اقتصادی پی با بتن مسلح ،  ویژگی های خوب و قابلیت های زیاد بتن و  اغلب  پی بتنی  رایج می باشد.
پی  به صورت پی کم عمق ، پی نیمه عمیق ، پی عمیق و پی ویژه اجرا می شود.
پی باسکولی ، پی منفرد ، پی مرکب ، پی نواری ، پی پلکانی ،  پی پاشنه اردکی ، پی شمعی  ، پی صفحه ای ، پی مشبک ، از انواع پی می باشد که اغلب با بتن اجرا می شود.

پی

 

 

Posted on