فوم الاستومری

فوم الاستومری یکی از جدیدترین انواع فوم این فوم  بعنوان عایق صوتی و تصویری در صنایعی نظیر عایق ساختمان  ، اتومبیل سازی ، آکوستیک کاربرد دارد.

 

Posted on