فوم پاششی

spray foam

پلی یورتان اسپری فوم.فوم پاششی پلی یورتان. فوم پاششی اغلب از جنس پلی‌یورتان کاربرد عایق در ساختمان دارد.

نوع سلول باز آن ارزانتر و کاربرد عایق صوتی و عایق حرارتی و نوع سلول بسته آن کاربرد عایق رطوبتی دارد.

Posted on