دیوار برلین

دیوار برلن / Berlin wall

یکی از روش های پایدارسازی گود. این روش در واقع ترکیبی از سولجر پایل و پر کننده بین شمع ها (Lag) مثل : رویه بتنی (شاتکریت) یا بتن پیش ساخته، الوار چوبی و یا ورق فولادی می باشد.

Posted on