لوله ترمی

ترمی لوله ای نفوذ ناپذیر در مقابل آب است ، جهت اجرای بتن‌ریزی زیر آب استفاده می‌شود .قطر داخلی آن معمولاً بین ۱۵۰  تا ۳۰۰ میلی‌متر است. یک قیف مخروطی در انتهای بالای آن در ارتفاع بالاتر از سطح آب قرار می گیرد.
لوله ترمی از شستشوی سیمان داخل مخلوط بتن ، به دلیل تماس جریان  آب با بتن ، در هنگام بتن ریزی جلوگیری می‌کند.

برای بتن ترمی در کیسون‌ها ،  شمع کوبی ها چاه‌های مانیتورینگ  دیوار دیافراگمی مورد استفاده قرار می گیرد.

به دو روش لوله تر  و لوله خشک استفاده می شود.

Posted on