بی تی یو

BTU مخفف British Thermal Unit
بی تی یو مانند ژول ، کالری و … واحد انرژی است و برای اندازه گیری انرژی حرارتی استفاده می شود.

یک BTU مقدار انرژی استفاده شده برای گرم کردن یک پوند آب و افزایش یک درجه فارنهایتی دمای آن است.
هر تن تبرید برابر ۱۲۰۰۰ BTU/hr یا ۳٫۵ KW است
محاسبه تقریبی  BTU بر ساعت در  BTU Calculator  امکان پذیر است.

Posted on