بتن سبک دانه

بتن سبک که در تولید آن  از سبک دانه بجای سنگدانه استفاده میشود .

سبک دانه های مواد طبیعی مانند شیل‌ها، رس‌ها، پامیس یا همان سنگ‌پا، دیاتومیت، خاکستر آتشفشانی و اسلیت‌ها و همچنین مواد مصنوعی مانند روباره کوره بلند آهن ، رس، خاکستر بادی و شیل و .. استفاده می گردد.

Posted on