بتن بدون ریز دانه

بتن زهکشی

نوعی بتن سبک ، که  ساختار بتن  فاقد مواد دانه‌ریز (ماسه) می باشد. و سنگ دانه های درشت دانه با خمیر سیمان بهم اتصال یافته اند.

با حذف سنگ دانه های ریز از مخلوط سیمان   بتن ساخته شده دارای منافذ زیادی می باشد.

وزن مخصوص این نوع از بتون ها بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب می باشد. در سختار این بتن ۱۵ الی ۲۵ درصد (از لحاظ حجم) فضای خالی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتون می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتون، آب آن به سرعت تبخیر شده و مخلوط در مدت ۱ ساعت کاملا از آب تخلیه خواهد شد.

 

Posted on