بتن NAAC

بتن هوادار غیر اتوکلاو /
مخفف non autoclaved aerated concrete که به اختصار NAAC می باشد.

بتن سبک  از انواع  بتن هوا دهی شده
بتن هوادهی شده غیر اتوکلاو که از ترکیب  سیمان ، ماسه سیلیسی ، آهک ، پودر آلومینیوم که تولید گاز میکند ، و آب  و مواد افزودنی تولید و تحت شرایط استاندارد و در محفظه‌های عملیات حرارتی سخت می‌شود.

در ساخت بلوک سبک در ابعاد و اندازه های مختلف ، اسلب و پانل های سبک بتنی و دیگر قطعات بتنی سبک کاربرد دارد.

به دلیل استفاده از آهک، مقدار سیمان مورد استفاده کمتر خواهد بود، بنابراین هزینه تهیه مواد اولیه برای تولید بتن هوادهی شده اتوکلاو نسبت به نمونه غیر اتوکلاو کمتر است

گرد آلومینیوم با آهک شکفته شده ترکیب و گاز هیدروژن ازاد می کند. هیدروژن آزاد شده در بتن جای می گیرد و آن را پوک و متخلل می کند.

در برخی موارد می توان از خاکستر بادی به جای ماسه استفاده نمود.
در رده بتن اسفنجی  و بتن متخلخل  است.
در ساخت بلوک بتنی سبک در ابعاد و اندازه های مختلف ، اسلب و پانل های سبک بتنی و دیگر قطعات بتنی سبک برای ساخت  دیوار غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

Posted on