پودر آلومینیوم

Aluminium Powder
ذرات ریزشده آلمینیوم است. به سه شکل دانه های کروی فلیک و بی شکل دسته بندی می شود و هر یک کاربرد متفاوتی دارند.

کاربرد

صنایع رنگ ، بتن سبک ، تولید قطعات به روش متالورژی پودر ، تولید مواد منفجره و آتش بازی
از پودر درشت در آلومینوترمی (واکنش ترمیت) استفاده می شود.

Posted on