اسپرینکلر واکنش سریع

به لحاظ فیزیکی اسپرینکلر پاسخ سریع لامپ شیشه‌ای ۳ میلی‌متری دارند. و نسبت به اسپرینکلر استاندار از سرعت بالاتر و توزیع آب بهتر برخوردارند.

 

Posted on