شیشه دو جداره

شیشه ای که از دو لایه شیشه ای جدا ازه تشکیل شده و فضای میانی آن خالی از هوا یا پر از گاز ارگون است

Posted on