درایر

خشک کن هوا /  air dryer

دستگاهی که بخار را از هوای فشرده حذف می کند. و مانع ورود به سیستم می شود.
هوای اتمسفر حاوی بخار آب است، این میزان بخار آب در دمای بالا، بیشتر و در دمای پایین کم تر است. وقتی که در کمپرسور هوا فشرده می‌شود دما و غلظت آب افزایش می‌یابد. که معمولاً این هوا قابلیت استفاده در صنعت را ندارد، زیرا میزان رطوبتش بالاست و باعث آسیب جدی به سیستم لوله کشی و دستگاههای مصرف کننده هوا میشود. برای کاهش اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده، استفاده از درایر هوا الزامی است.
هرچه مقدار نقطه شبنم كمتر باشد مقدار توان خشك‌كنندگی درایر بیشتر است.

انواع درایر

Posted on