فلاش تانک توکار

(استراکچر وال هنگ)

استراکچر وال هنگ یا فلاش تانک توکار نوعی دیگر از این محصول است که محفظه آن در داخل دیوار قرار می گیرد و روی دیوار چیزی دیده نمی شود،

Posted on