مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان , ضوابط لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه، ارائه شده است. فصول ابتدایی این مبحث به بیان کلیات، مصالح مورد استفاده و مشخصات هر یک از آن‌ها، استانداردهای مشخصات و آزمایش‌ها، کیفیت بتن مصالح و اصول آرماتوربندی ، قالب بندی اجرایی مرتبط با ساخت، عمل آوری و نگهداری از بتن‌ها و انواع آن می‌پردازد. و سایر فصول به اصول تحلیل و طراحی سازه‌های بتن آرمه تحت اثر انواع بارها و تغییر شکل‌ها در طراحی دال‌ها، دیوارها، پی‌ها و سایر سازه‌های بتنی پرداخته است. در خاتمه نیز ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق و زلزله آمده است. در مبحث ۹ مبنای طراحی سازه‌ها برای حصول ایمنی و قابلیت بهره برداری، بررسی و کنترل آن‌ها در حالت‌های حدی است.

فهرست مبحث 9 :

• کلیات
• شرایط کلی ارائه تایید مدارک فنی و مستندسازی
• مصالح و اجزای بتن
میلگردهای مصرفی
مقاومت بتن
• پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی
• اجرای بتن
• اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
بتن های ویژه
• ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی
• ضوابط فولادگذاری
• ضوابط قالب بندی در بتن،لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
• اصول تحلیل و طراحی
• خمش و بارهای محوری
• برش و پیچش
• اثر لاغری و کمانش
• تغییر شکل و ترک خوردگی
• طراجی دال
• طراحی دیوار
• طراحی شالوده
• مهار و وصله آرماتور
• ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی
• ضوابط ویژه طراحی در برابر زلزله
• طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on