سنسورالکتروسیگنال آسانسور

سنسور طبقات / Elevator Magnetic Sensor

این سنسور ها عملیات شناسایی را انجام و سیگنال ها را به وسیله ی تراوبل کابل به جعبه فرمان ارسال میکنند . بدین ترتیب آسانسور در جایگاه مناسب در طبقات می ایستد .

برای شناسایی هر طبقه چند آهنربا را نزدیک به هر طبقه و روی ریل آسانسور  تعبیه می‌شود تا سنسور طبقات کابین آهنربا را شناسایی کند و موجب توقف آسانسور شود.

سیستم سنسور می تواند دقیقاً محل توقف آسانسور را کنترل کرده و این اطلاعات اندازه گیری را با اطلاعات دیگر مانند شماره طبقه و زمان و تاریخ ثبت کند.
قیمت سنسورالکتروسیگنال آسانسور بستگی به نوع و برند آن دارد.

سنسور الکترو مغناطیس آسانسور

Posted on