مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان – آسانسورها و پله‌های برقی

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان – آسانسورها و پله‌های برقی

مبحث 15 مقررات ملی ساختمان, شامل دو بخش است که در آن‌ مقرراتی برای آسانسورها، پله‌های برقی و پیاده‌روهای متحرک وضع شده است. این مقررات متناسب با ترکیب جمعیت از نظر سنی و توانایی، همچنین متناسب با نوع کاربری ساختمان‌ها نوشته شده است.

آسانسورهای کششی و آسانسورهای هیدورلیک از انواع آسانسورهایی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این آسانسورها برای حمل مسافر، صندلی چرخدار، برانکارد، تخت بیمارستانی، خودرو، بار و … استفاده می‌شود. در این مبحث برای هر کدام از آسانسورها الزامات، نحوه طراحی و مقررات استفاده از آن وضع شده است.همچنین در مبحث پانزدهم، جداول ابعادی برای انتخاب ابعاد آسانسور، بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، موارد تکمیلی در خصوص جزئیات طراحی و علائم نقشه‌ها نیز گنجانیده شده است.

فهرست مبحث 15:
• کلیات
• آسانسورها
• پلکان برقی و پیاده رو متحرک
• پیوست1 اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک
• پیوست2 جدول‌های ابعادی آسانسور
• پیوست3 نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی
• واژه نامه انگلیسی به فارسی

دانلود مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان – آسانسورها و پله‌های برقی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on