سنگ تراورتن شکلاتی تکاب

معدن این سنگ در آذربایجان غربی شهرستان تکاب واقع‌شده است.

سنگ تراورتن شکلاتی تکاب دارای تم قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره می‌باشد

این سنگ دارای رنگ ثابت و همچنین از جذب آب پایین برخوردار است سنگ تراورتن شکلاتی تکاب به دو صورت موج‌دار و بی موج فرآوری می‌شود

ویژگی مهم این سنگ شفافیت بالا،یکنواختی و رنگ ثابت آن می‌باشد .

Posted on