شمع کوب ارتعاشی

شمع کوب ویبره

شمعکوب ارتعاشی  دارای دو وزنه متحرک می باشد که در خلاف جهت هم می چرخند و دامنه ارتعاش بحدی می باشد که بر مقاومت اصطکاکی خاک اطراف شمع غلبه نموده و لذا شمع تحت بار استاتیک و لرزش حاصله در خاک فرو میرود. از این نوع شمعکوب ها در خاک های دانه ای یا ریزدانه غیر متراکم بکار می رود و بیشتر در کوبیدن شمع های لوله ای فولادی استفاده می شود

 

 

Posted on