ستون کامپوزیت

این ستون  ترکیبی است از بتن و فولاد که درمجموع از مزایای ستون های بتن آرمه و ستون های فولادی برخوردار است.  بتن نه تنها موجب افزایش ظرفیت باربری مقطع فولادی می شود، بلکه موجب مقاومت ستون در برابر حریق نیز می گردد.

انواع ستون کامپوزیت

ستون‌کامپوزیت اس آر سی

ستون کامپوزیت سی اف تی

 

Posted on