حفاری ژئوتکنیک دستی

برای  حفاری کمتر از ۲۰ متر است،  از حفاری ژئوتکنیک دستی استفاده شود.. در روش حفاری ژئوتکنیک دستی ، زمین  توسط مقنی به صورت دایره یا مربع حفاری شده و عمل حفاری تا عمق مورد نظر ادامه می یابد.

در پایان عملیات حفاری ژئوتکنیک دستی ، نمونه های اخذ شده از چاه به آزمایشگاه ژئوتکنیک منتقل شده  آزمایش دانه بندی ، آزمایش درصد رطوبت ، آزمایش هیدرومتری ، آزمایش تحکیم ، آزمایش حدود اتربرگ و آزمایش برش مستقیم و … انجام میشود

روش های انجام حفاری ژئوتکنیک دستی

حفر چاه

چاه مته ای دستی

مزایا و معایب حفاری ژئوتکنیک دستی

قیمت حفاری چاه دستی نسبت به سایر روش های حفاری کمتر است. نیازمند تجهیزات خاصی نبوده و امکان استفاده از این روش تحت هر شرایطی وجود دارد. از مزیت های آن و  معایب آن خطر جانی برای کارگران در اثر کمبود اکسیژن  و یا به علت ریزش سنگ، دچار آسیب گردد می باشد.

Posted on