آسانسور کششی

Traction elevator

از انواع آسانسور که عملیات جابجائی کابین با کشیدن سیم بکسل انجام میشود.
سیم بکسل بدور یک چرخ متصل به موتور الکتریکی در بالای چاه آسانسور قرار دارد.یک سر سیم‌ بکسل ، کابین آسانسور و بر سر دیگر وزنه تعادل است.از موتور آسانسور ، برای بالا و پایین بردن کابین آسانسور و از کادر وزنه ، برای کاهش فشار وارد بر موتور استفاده می‌شود.
در آسانسور کششی وزنه تعادل در اطراف و درون چاه آسانسور قرار دارد و موتور آسانسور و فلکه موتور در موتورخانه و بالای چاه آسانسور قرار می‌گیرد.
کاربرد این نوع از آسانسورها برای ساختمان هایی با ارتفاع متوسط و بلند می باشد. .و معمولاً در مراحل پایانی ساخت ، نصب می‌شود. دارای سرعت تا 3 متر بر ثانیه می باشد.
نسبت به آسانسور هیدرولیکی پرکاربرد تر می باشد.

موتورخانه آسانسور کششی در اتاقک آسانسور در بالای چاه آسانسور واقع شده است و  یا بصورت روم لس میباشد
هزینه آسانسور کششی به تعداد طبقات و نوع تجهیزات نصب شده و برند آسانسور دارد آنها دارد.

قطعات سیستم آسانسور کششی

تابلوی فرمان آسانسور ، موتور آسانسور ، گاورنر  آسانسور ، ریل آسانسور ، سیم بکسل آسانسور ، کابین آسانسور ، یوک کابین آسانسور ، پاراشوت آسانسور  ، درب آسانسور ، وزنه تعادل آسانسور ، چاه آسانسور ، ضربه گیر آسانسور ،  براکت آسانسور ، موتور خانه آسانسور ، لقمه ریل آسانسور ، چاله آسانسور ، فلکه هرز گرد آسانسور ، زنجیر جبران آسانسور

آسانسور کششی

مقایسه آسانسور کششی و آسانسور هیدرو بلیکی

  • در آسانسور کششی سرعت به 2.5 متر بر ثانیه ، در آسانسور هیدرولیکی به 1 متر بر ثانیه می رسد.
  • در آسانسور کششی  استفاده از سرعت متغیر و نسبت به بلندی ساختمان می باشد.
  • سادگی سیستم فرمان آسانسور کششی  ساده  قطعات یدکی  آ« فراوان تر است
  • امکان استفاده از آسانسور کششی در ساختمانهای با ارتفاع زیاد می باشد.
  • آسانسور کششی از مصرف و صرفه جویی انرژی از بهره وری بالاتری برخوردار هستند. چون از وزنه برای به حرکت درآوردن آسانسور استفاده می شود نیاز به قدرت کمتری می باشد ، در آسانسور هیدرولیکی هنگامی که پمپ روغن قدرت مورد نیاز در مقابل گرانش جهت به حرکت در آوردن کابین به سمت بالا را تولید می نماید، هنگام پایین آمدن آسانسور این انرژی تولید شده نیاز نمی باشد و به هدر می رود.
  • نگهدار ی آسانسورهای کششی نسبت به آسانسور هیدرولیکی  مشکل تر می باشد.
  • قیمت آسانسور کششی نسبت به آسانسورهای هیدرولیکی بیشتر می باشد.

 

Posted on